de Samenwerkplaats
 voor verbinding en impact  

Als het vastzit, broeit of knettert


Gedoe in organisaties & interne teams

Soms heb je alles al geprobeerd. Maar is het probleem of patroon hardnekkig. Het goede nieuws; problemen zijn altijd ook oplossingen. Oplossingen voor iets anders. Dat klinkt misschien ingewikkeld, of frustrerend. Hoezo is mijn probleem een oplossing? 


Maar als je uitzoomt...  van wat verder weg kijkt.... dan zie je misschien dat jouw teampatroon een fenomeen is dat veel vaker in de organisatie voorkomt. Of je ontdekt dat het probleemgedrag iets anders in beeld probeert te brengen. Misschien een lastige fusie, of grote ontslagronde een tijd geleden waarbij veel verloren is gegaan. Wat je gaat zien als je uitzoomt, weten jij en ik pas als het zover is. 


Via een organisatie- of teamopstelling krijg je inzicht. We ontrafelen wat er is en kijken voorbij de verstandelijke analyse, naar wat er speelt in de onderstroom. Als dat echt gezien en erkend kan worden, volgt de oplossing  vaak vanzelf. 


PLAN EEN AFSPRAAKGedoe in projectteams

Hoera! Een mijlpaal gehaald in je teamontwikkeling! Teams kennen een ontwikkelfase waarin het schuurt. Waarin de energie in het verschil tussen mensen gaat zitten in plaats van het gewone werk.  En dat is niet leuk, maar het hoort erbij. 


Een van de geheimen van goed samenwerken is de ruimte oprekken. Holding space maken voor verschillen, voor andere invalshoeken. Zodat je elkaar de ring niet uit hoeft te boksen bij een verschil van inzicht. Of vanaf de tribune toe te kijken om je veilig te stellen. Erop of eronder...
Maar samen leert kijken naar alle informatie en wijsheid die er is en dan met elkaar de beste besluiten kunt nemen. 


Het idee is eenvoudig, maar het doen is een tweede. Ons oerbrein is ons daarin default te snel af. "Vergaderboksen" zorgt voor energie- en kennisverlies, hoeveel expertise er ook aan tafel zit! Je als team bewustworden van deze Pavloff is één. Een collega als procesbegeleider mandaat te geven om te sturen op deze interactie is twee. En dan doen, vallen, uitglijden, opstaan en steeds leniger worden! En telkens meer kunnen ontspannen in het verschil aan tafel! E-mailen
Bellen
LinkedIn